Utdrag ur Belastningsregistret

Beställ korrekta ifyllda papper för begäran om utdrag från belastningsregistret. Du behöver endast skriva under dokumenten och skicka dem i det medföljande frankerade kuvertet. Tänk på att de ifyllda dokumenten skickas till din folkbokföringsadress. Priset för administrering, kuvert och porto är från 149 kr.

""
1
För- och efternamn-
Personnummer (ååååmmddxxxx)(obs! min. 18 års ålder)
Hur många utdrag?
Telefon
Previous
Next

Det är Polismyndigheten som utfärdar utdraget från belastningsregistret. Vår avgift avser att ta fram och skicka ifyllda papper till dig samt det frankerade svarskuvertet du behöver för att begära önskat utdrag. De ifyllda papperna skickas till din folkbokföringsadress samma dag som du fyller i formuläret.

Hur lång tid tar det att få mitt belastningsregister?

Efter att du skrivit under och skickat in de för ifyllda dokumenten tar det ca 2 veckor från den dagen din begäran har inkommit till Polismyndigheten. Vid hög belastning kan det ta längre tid. De korrekt ifyllda blanketterna för att få ut ditt belastningsregister har du inom 3 vardagar från dess att du har slutför din beställning hos oss.

Varför behövs ett belastningsregister?

Det vanligaste är att en blivande arbetsgivare vill göra en lämplighetsprövning av en person som de tänker anställa. Om det är en arbetsgivare som vill se utdraget brukar de vilja öppna kuvertet du får från Polisen. Om du vill veta vilka uppgifter som framgår rekommenderar vi att du gör en extra begäran för din egen räkning. Belastningsregistret är samma sak som det i folkmun bland annat kallas för polisregistret, brottsregistret, straffregistret eller polisutdrag.

Hur går processen till?

När du har besvarat vårt formulär så börjar vi arbeta på din order. Vi verifierar angivet personnummer och tar fram din registrerade adress och skickar dig relevanta blanketter med korrekta uppgifter. I materialet ingår instruktioner samt frankerat och adresserat svarskuvert. Vi förenklar hela processen för din ansökan, du behöver ingen printer och slipper krångel – vi utfärdar dock inga belastningsutdrag själva och har ingen relation med Polismyndigheten.