Vanliga frågor om Belastningsregistret

Handläggningstiden är ca 2 veckor från den dagen din begäran har inkommit till Polismyndigheterna med en underskrift. Vid hög belastning hos Polisen kan det ta längre tid. Materialet du får hem från oss för att begära utdrag får du inom 3 vardagar från det att du har slutfört beställningen hos oss.

Det vanligaste är att en blivande arbetsgivare vill göra en lämplighetsprövning av en person som de tänker anställa. Om det är en blivande arbetsgivare som krävt utdraget brukar det vara viktigt att låta arbetsgivaren öppna kuvertet du får från Polisen. Om du är nyfiken på vilka uppgifter som framgår rekommenderar vi att du gör en ytterligare begäran för din egen räkning.

Belastningsregistret.com utfärdar inga belastningsutdrag och har ingen relation med Polismyndigheten. Vi förenklar dock hela processen med att ansöka om ett belastningsutdrag för dig.

När du har besvarat vårt formulär kommer en av våra handläggare att tilldelas ditt ärende. Vi verifierar angivet personnummer och tar fram din registrerade adress. Därefter förbereds önskat antal av den begäran som ger dig det relevanta utdraget. Vi skickar materialet nästkommande vardag med A-post. I materialet ingår instruktioner samt frankerat och adresserat svarskuvert.

Allt du behöver göra är att signera och posta!

Beställ blanketterna här

""
1
För- och efternamn-
Personnummer (ååååmmddxxxx)(obs! min. 18 års ålder)
Hur många utdrag?
Telefon
Previous
Next

 

Det är Polismyndigheten som utfärdar utdraget från belastningsregistret. Vår avgift avser att ta fram och skicka ifyllda papper till dig samt det frankerade svarskuvertet du behöver för att begära önskat utdrag. De ifyllda papperna skickas till din folkbokföringsadress samma dag som du fyller i formuläret.