Utdrag från Polisregistret

Beställ korrekta ifyllda handlingar för begäran om utdrag från belastningsregistret. Du behöver endast skriva under blanketterna och skicka dem i det medföljande frankerade kuvertet. Tänk på att utdraget skickas till din folkbokföringsadress. Priset för administrering, kuvert och porto är från 149 kr.

Beställ dokumenten här

""
1
För- och efternamn-
Personnummer (ååååmmddxxxx)(obs! min. 18 års ålder)
Hur många utdrag?
Telefon
Previous
Next

 

Det är Polismyndigheten som utfärdar utdragen från polisregistret. Vår avgift avser det frankerade svarskuvertet samt att ta fram och skicka blanketterna du behöver för att begära önskat utdrag. Blanketterna skickas till din folkbokföringsadress samma dag som du fyller i formuläret.

Hur lång tid tar det att få mitt Polisregister?

Det tar ca 2 veckor från den dagen dokumenten har inkommit till Polismyndigheten. Vid hög belastning kan det ta längre tid. Blanketterna för att få ut ditt polisregister har du inom 3 vardagar från dess att du har slutför din beställning.

 

Varför behövs ett Polisregister?

Det vanligaste är att en blivande arbetsgivare vill göra en lämplighetsprövning av en person som de tänker anställa. Om det är en arbetsgivare som vill se utdraget brukar de vilja öppna kuvertet du får från Polisen. Om du vill veta vilka uppgifter som framgår rekommenderar vi att du gör en extra begäran för din egen räkning. Polisregistret är samma sak som det i folkmun bland annat kallas för belastningsregistret, straffregistret, polisutdrag och brottsregister.

Hur går processen till?

När du har besvarat vårt formulär så börjar vi arbeta på din order. Vi verifierar angivet personnummer och tar fram din registrerade adress och skickar dig relevanta blanketter. I materialet ingår instruktioner samt frankerat och adresserat svarskuvert. Vi förenklar hela processen för din ansökan, vi utfärdar inga polisregisterutdrag själva och har ingen relation med Polismyndigheten.